Tillbaks
10 tips för att komma igång med OKR

OKRs

10 tips för att komma igång med OKR

10 May, 2019

Den här artikeln är en del i en serie där vi har diskuterat OKR (Objectives and Key Results), ett målsystem som används av bl a Google och många andra framgångsrika företag och organisationer. Hittills i denna serie har vi skrivit om:

 

 1. OKRs historia
 2. 8 skäl till varför du bör arbeta med OKR
 3. Hur du definierar du dina mål i OKR
 4. Hur du definierar du dina nyckelresultat i OKR
 5. Så här definierar du initiativ i OKRs
 6. Hur objektiv kan man vara när man utvärderar sina OKRs
 7. OKRs exempel

 

I det här inlägget tänker vi skriva om hur du gör den bästa OKR-mallen för din organisation och era mål. Medan OKRs idé och struktur blir allt populärare inser vi samtidigt att det ibland kan vara svårt att komma igång med det nya initiativet och implementera det i den egna organisationen.

Här ger vi dig våra OKR-tips och “best practice” för att skapa den bästa OKR-strukturen som du kan börja med. Lär dig mer om hur du får ut det mesta av din OKR-planering med de 10 tipsen nedan.

 

OKR tips & best practice

Tips 1: Skapa ditt OKR kalkylark

Om du precis har börjat med OKR och ditt team är under 20 personer föreslår vi att du börjar med ett enkelt kalkylblad för att följa dina OKR, men sedan går du vidare till en OKR-programvara när du har blivit säkrare och när ditt team växer.

En Excel-fil eller Google-kalkylblad är ett bra sätt att introducera OKR i din organisation i mindre omfattning innan du köper en programvara.  

Tips 2: Investera i programvara för OKR

När ditt team når 25-30 personer rekommenderar vi att byta till en programvara för OKR. Anledningen till det är att OKR-programvaran är robustare, det ger mer transparens mellan avdelningar och team och har mycket bättre användbarhet jämfört med det traditionella kalkylbladet.

Om du söker mer funktionalitet och enkelt samarbete för hela organisationen är det en bra idé att titta på en programvara. Med Heartpace erbjuder vår OKR-modul många fördelar som:

 • Håller medarbetarna inriktade på mål och mer fokuserade på OKR samtidigt som de motiveras.
 • Gör arbetsflödet transparent.
 • Gör det möjligt för individer att koppla OKRs till avdelningar och strategiska mål som helhet.
 • Hjälper dig att definiera mätbara Key Results;
 • och mycket mer.

 

Upptäck mer om OKR-modulen i vår HR-programvara här.

 

Tips 3: Inkludera en funktion för statusuppdatering

Se till att det finns möjligheter i programvaran du väljer att uppdatera dina O-Objectives (mål) och KR-Key Results på varje nivå, från strategisk nivå till de enskilda teammedlemmarna. Till exempel, för varje Key Result kan du ha olika status för varje:

 • At risk
 • Off track
 • On track
 • Complete: It’s done! :-)

Tips 4: Formatera mål på rätt sätt

Formatering av dina OKR behöver inte vara komplicerat. Följ regeln som säger att om formatet inte är enkelt och lätt att förstå, så är det inte formaterat korrekt. OKR-mallar ska organiseras på ett sådant sätt att medarbetarna bör veta exakt var de står med sina mål

Tips 5: Testa mallar innan du sätter igång

Innan du sätter igång med att använda den mall som har tagit fram för oranisationen så använd den i en testperiod så att du kan identifiera brister och fixa till dem. Några saker att leta efter när du testar en OKRs mall:

 • Uppdateras den så snart några förändringar uppstår?
 • Är kommunikationslinjer öppna och tydliga i mallarna?
 • Vilka är de vanligaste klagomålen på mallen?
 • Har några särskilda team / avdelning specifika problem? Vilak är de?
 • Är beräkningen av utfallet korrekt?

 

Tips 6: Genomför teammöten och håll igång kommunikationen

När du skapar OKR-mall som hela organisationen arbetar med är kommunikation A och O. Precis som testning av mallen måste genomföras i tidigare tips, måste eventuella problem eller situationer som uppkommer kommuniceras, och det är särskilt bra om din OKR-programvara tillåter det. En stor del av framgångar med OKR handlar om målstyrda dialoger i möten, individuella och i grupp.

Tips 7: Gör långsiktiga och kvartalsvisa mål synliga för medarbetarna

Transparens är mycket viktigt för att uppnå OKR-samarbete inom ett team. Du måste säkerställa att dina medarbetare på alla nivåer har tillgång till övergripande avdelningars och företagets OKR-mål. Detta eftersom enskilda medarbetares OKR bör stödja företagets OKR.

 

Medarbetare och avdelningschefer kan lättare se om de är on-track eller off-track både i linje med sina egna OKR och i förhållande till de övergripande. Om företaget är “off-track” är det avgörande eftersom det ger möjlighet för avdelningar och enskilda att omorganisera sina OKR utan fördröjning.

 

Tips 8: Automatisk beräkning och spårbarhet

Att ha en OKR-mall med spårbarhet är viktigt för att veta var du står i förhållande till dina OKR-mål. Det verktyg du använder ska möjliggöra scoring så att du kan se framsteg på olika nivåer och också få insikt om  någonting behöver prioriteras om.

Automatisk kalkylering är också en viktig del i en OKR-mall eftersom det sparar mycket tid från att behöva göra tråkigt kalkylarbete. Samtidigt följer automatisering inte alltid verkligheten och manuell justering bör vara möjlig.

 

Tips 9: Säkerställ att det finns samarbetsmöjligheter

OKR kan inte uppnås i ett vakuum så din OKR-mall ska inte skapa silos. En effektiv OKR-mall bör ge en tydlig bild och möjliggöra kommunikation mellan medarbetare till medarbetare och mellan avdelning till avdelning. Om dina nuvarande metoder skapar förvirring och problem i kommunikationen så kan det vara dags att byta till en mer effektiv lösning eller ändra OKR-mallen.

Tips 10: Fastställ upp dina OKR kvartalsvis

Ett sista tips för bästa praxis är att sätta dina OKR kvartalsvis. Att ha tre (3) månaders tid ger tillräckligt med utrymme för betydande förbättringar och tillväxt, men det är inte så långt att medarbetare börjar förlora motivation.  

 

Förhoppningsvis hjälper dessa 10 tipsen dig att förbättra eller börja med att skapa en OKR-mall för ditt företag. Om du funderar på att börja direkt med en programvara för OKR och vill se vad vi kan erbjuda för dina organisationers OKR, klicka här för att kolla in våra priser eller boka en demo. Vi visar dig gärna vad ditt företag kan uppnå med vårt verktyg.

 

Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo