Tillbaks

1:1 Samtal

7 Tekniker för att Förbättra din Anställdsrecognition

20 Sep, 2018

 Om du fokuserar på att förbättra området kan du nå flera fördelar ... 

 

  •  Högre andel av medarbetarna stannar kvar. Om du har utmaningar med hög personalomsättning känner du redan till kostnaderna för att utbilda och onboarda nya medarbetare. Genom att uppmärksamma och se dina anställda ökar chansen att de blir kvar på arbetsplatsen.
  • Högre nivåer av anställdas engagemang. Att ge anställda uppmärksamhet är en viktig del i arbetstagarengagemanget, eftersom högre nivåer av engagemang ger upphov till 
  •  Högre nivåer av arbetstagarnas produktivitet. Anställda som är engagerade i ett företag är också betydligt mer produktiva i sina roller.
  • Högre nivåer av medarbetarnas motivation. Det finns en direkt koppling mellan belöningar och motivation för anställda. I sin tur kan motiverade medarbetare leda till
  • Högre nivåer av anställdas effektivitet, förbättrad arbetsmiljö och många fler fördelar.

 

Förbättringarna kan göra en stor skillnad för ditt. Tack och lov är dessa förbättringar relativt enkla att uppnå. Läs vidare om sju idéer du kanske vill genomföra för att förbättra ditt sätt att ge dina anställdas belöningar och uppmärksamhet ...

 

# 1 – Notera personliga prestationer av enskilda anställda

Ett personligt erkännande är viktigt för anställda, så försök att se till att du tackar och belönar individer för deras ansträngningar. Detta hjälper till att undvika att anställda känner att de är "bara är en i mängden". I stället kommer de att känna sig som en värdefull medlem i teamet och leverera resultat för verksamheten.

 

# 2 - Dra uppmärksamhet till beröm och erkännande

När en medarbetare gör något bra är det mycket fördelaktigt att nämna detta varhelst och närhelst du kan. Till exempel kan du göra ett memo till resten av personalen, lägga till en rubrik i företagsnyhetsbrevet med beröm till den specifika medarbetaren eller publicera medarbetarens prestationer på din webbplats för ett ännu större erkännande. Inte bara ger detta ett fantastiskt erkännande för den anställde i fråga, men det visar också andra anställda att deras ansträngningar alltid kommer att belönas.

 

# 3 - Belöna anställda som presterar utöver sina grundläggande uppgifter

Anställda bör erkännas och belönas när de utför sina standarduppgifter väl, men det är viktigt att du gör en extra insats när en anställd går utöver sitt vanliga ansvar, eftersom detta kommer att uppmuntra dem att fortsätta att göra det även i framtiden. 

 

# 4 - Använd extra ledighet, semester och ekonomiska belöningar som incitament 

Ofta är ett "tack" allt som en anställd behöver för att känna att deras bidrag har blivit erkända, men det kan också vara fördelaktigt att erbjuda genuina belöningar. Extra ledigt, och ekonomiska incitament tjänar som både en belöning för ett bra jobb och som en form av erkännande för den ansträngning som en anställd gör. Du behöver inte erbjuda dessa alternativ jämt utan se till att de sammanfaller med något extra.

 

# 5 - Uppmuntra anställda att berömma sina kollegor

Förutom att få erkännande från dig kommer medarbetarna också att dra nytta av att kunna få erkännande och uppskattning från sina kollegor. Genomförande av program för så kallade peer-to-peer-erkännanden kan bidra till att stärka företagskulturen, minska personalomsättningen genom högre engagemang och få medarbetare att känna sig mer värderade.

 

# 6 – Uppmärksamma prestationer utanför arbetet

Belöna och erkänn dina anställdas prestationer utanför arbetet. Till exempel kan du uppmärksamma och berömma en medarbetare som genomfört ett maraton eller äntligen tagit nästa nivåbälte i karate. Att visa intresse för dina anställda och deras resultat hjälper dem att känna sig värderade som individer snarare än bara någon i mängden på arbetsplatsen.

 

# 7 - Ge möjligheter på alla nivåer

För vissa anställda är möjligheterna till erkännande och framsteg helt enkelt inte tillgängliga på grund av karaktären av deras arbete. Att engagera dessa arbetstagare kan vara extremt svårt, men en policy för att erkänna deras viktiga arbete kan vara mycket effektiv. Gör det som mål att alla i din organisation kan uppnå mer och fördjupa sina karriärer genom att lyckas, oavsett om det är på jobbet eller någon annanstans.

 

Sammanfattningsvis

Genom att genomföra några (eller alla) av tipsen kommer dinengageman att förbättras avsevärt. Detta kommer att skapa en gladare arbetsmiljö för dina medarbetare, men bör också bidra till att öka din verksamhets övergripande resultat.

 

Boka en live demo med någon hos oss så visar vi hur lätt du kan arbeta med målstyrni

 

Ytterligare källor

https://www.tinypulse.com/blog/benefits-of-peer-to-peer-recognition-programs

 

Team Heartpace

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022