Tillbaks
medarbetarsamtal måste till

1:1 Samtal

Det finns ingen genväg, målstyrda medarbetarsamtal måste till

16 Feb, 2018

Tanken ur ett ledar- och managementperspektiv är förstås att i lugn och ro samla in realtidsdata om hur medarbetarna upplever mål, händelser och åtgärder. Det ska ge aktuella ögonblicksbilder av läget, samt överblick över utvecklingen på sikt. Efter det kan man på avstånd fatta beslut och så är det 'business as usual'. Kanske är tanken att man genom den insamlade kunskapen med kirurgisk precision ska kunna åtgärd avvikelser.

 

Det är en god tanke att mer information om saker på något sätt leder till bättre beslut. Men informationsinsamling har inget med feedback och engagemang att göra. Tankefelet är också att man missar poängen att hela teamet, vilket inkluderar alla medarbetare, måste vara inkluderade i organisationens framsteg och eventuella förändringsarbete. Det går inte att uppnå på annat sätt än att först bestämma sig för vision, strategi och sedan kommunicera det med medarbetarna på en regelbunden basis. Här kommer feedback och samtal i första rum efterr visions och strategiarbete. Temperatur- och medarbetarundersökning kommer långt senare.

 

En temperatur- och medarbetarundersökning behövs av och till. Det kan tex vara en god sak att snabbt följa upp arbetsmiljöfrågor, dels för att hitta avvikelser och också för att leva upp till lagstifningen. Ibland vill man få en snabb återkoppling på att man är på rätt väg. Dock måste man alltid ha klart för sig att implementation kommer först. Det finns inga genvägar. Tänk också på att varje temperaturmätning omedelbart måste följas upp med actions. Man kan inte fråga utan att vara beredd på att göra omedelbara insatser.

 

Det finns många undersökningar som påvisar att svenska chefer i stor utsträckning ägnar sig åt information och instruktion till sina medarbetare. Simon Elvnäs har t ex i sin forskning tydligt visat just det. Det är ett enkelt förhållningssätt men tyvärr det sämsta för att bygga engagemang eftersom det inte är feedbackorienterat. Det är det som har skapat situationen att endast ca 15% av svenska medarbetare har ett aktivt engagemang (Report from Gallup 2016 State of the Swedish Workforce) . Relativt enkla insatser skulle förbättra siffrorna och skapa välmående hos både medarbetare och organisationer. Lönsamhet, kundnöjdhet, HR-nyckeltal ja alla siffror blir bättre.

 

Samtal för att följa framsteg och för att hålla mål relevanta

Visserligen erbjuder Heartpace också en modul för att sköta temperatur- och medarbetarundersökning. Den är effektiv och lättanvänd och kopplar till våra övriga moduler. Men vi uppmanar ändå till försiktighet och vårt huvudfokus är fortfarande målinriktade samtal.

 

Ducka inte, sätt igång processen med att skapa bra processer för målstyrda medarbetarsamtal. Skippa medarbetarundersökningen för en stund, bestäm vad som ska uppnås och tala sedan med medarbetarna på riktigt.

Team Heartpace

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022