Tillbaks

HR

Få grepp om ålen i din organisation

25 Apr, 2017

Du känner säkert igen ”ålen”, dvs medarbetaren som ofta slingrar sig, missar deadlines och undviker konflikter.


Som person är ”ålen” ofta lätt att tycka om – socialt utåtriktad, skapar trevlig stämning på arbetsplatsen, glad och positiv och säger snabbt ”inga problem det fixar jag”. Men när det kommer till arbetsprestationen finns det övrigt att önska. Ålen missar ofta deadlines eller har missuppfattat överenskommelser. Och när ålen blir ertappad får vi snabbt en ursäkt och förklaringar till varför det blivit som det blivit. Med sitt trevliga, ursäktande sätt avväpnar ålen oss och bedyrar att det inte kommer att ske igen. Du godtar ursäkten, säger att det är bra att det inte ska upprepas.… och vad händer? Ja det upprepas så klart – på den punkten är ålen pålitlig.

Ålens beteendemönster kan ha sin grund i olika saker men inte helt sälla handlar det om bekräftelse. Att säga ja ger kortsiktig uppmärksamhet och känns bra i stunden. Genom att hålla masken och charma försöker ålen dölja att leveransen är i fara. Att skjuta saker på framtiden kan också handla om rädslan för att misslyckas.

Mönstret behöver brytas eftersom det är negativt och tar energi både för organisationen och för medarbetaren.

Här är tips på hur du kan göra:

  1. Ge feedback – var konkret och ta upp några exempel. Visa att det är ett återkommande beteende.
  2. Fråga hur det kommer sig att det blivit så här? Vad handlar det om egentligen, dvs bortom undanflykterna.Tex att medarbetaren inte förstår sina arbetsuppgifter, inte har kompetens, rädd för att misslyckas eller om det är annat som upptar fokus, något privat t ex.
  3. Gör en handlingsplan för förändring. Konkretisera mål och aktiviter för förändringen.
  4. Sätt upp tydliga mål och strikta deadlines för när arbetsuppgifter ska vara klara.
  5. Följ upp kontinuerligt – till en början en gång/vecka för att säkerställa att det inte spårar ur igen
  6. Ge positiv feedback och uppmuntra varje framsteg – stora såväl som små! 

Dokumentera allt och skapa tydlighet kring mål och aktiviteter. Använd ett coachande förhållningssätt och bjud in medarbetaren att hitta egna lösningar. Jobba konsekvent och långsiktigt – det tar tid att komma till en beteendeförändring som är hållbar.

Ta hjälp av Heartpace. I Heartpace kan du enkelt dokumentera och följa upp samtal, mål, aktiviteter och andra överenskommelser. Det hjälper dig att vara stödjande, tydlig och konsekvent över tiden. Häng med på den digitala utvecklingen helt enkelt!

Team Heartpace

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    © 2022