Tillbaks

Nyheter

Förändring – ny design i vårt performance management verktyg

08 Apr, 2018

Allt brukar börja med ett problem

 

Så började det även hos oss. Det är förstås svårt att peka på en specifik tidpunkt men successivt har någonting börjat skava. Vi har i grunden varit väldigt nöjda med vår design och vår funktionalitet i Heartpace. Verktyget har fungerat bra för målstyrda samtal och utvärderingar. Visst finns en del att anmärka på och det är just den biten som vuxit sig starkare. Känslan av att vi företrätt ett modernt gränssnitt och funktionalitet men att vi nu måste uppdatera oss i förhållande till nya krav och förväntningar för att fortsätta vara det ledande verktyg för performance management som vi strävar efter.

 

Det har försiggåtts mycket aktivitet i bakgrunden. Vi har faktiskt under vintern passat på att uppdatera samtlig kod i verktyget samtidigt som vi gjort omfattande säkerhetstester och efterföljande justeringar för att vara uppdaterade med GDPR. Vi har gått till React och optimerat systemet så att vi snabbt kan processa de tusentals användare som samtidigt är inloggade i systemet. Arbetet har löpt mycket bra men är samtidigt något som är anonymt för den enskilde användaren eftersom det man ser på skärmen inte förändrats mer än mindre justeringar.

 

Nu är det dags för nästa steg

 

Det är dags för ordentliga designförändringar som du kommer att få ta del av under våren. Vi har en omfattande plan för vårt förändringsarbete som vi nu sjösätter och vi har bestämt oss för att göra förändringarna i tre (3) steg. Det första steget börjar vi med redan i veckan som kommer då det ur ett användarperspektiv är ganska lätt att ta till sig.

Här ser du ett exempel på vår nya skärmbild:

 

 

Vid en första anblick ser saker och ting ganska lika ut. Men om du tittar på användarinformationen så ser du att vi flyttat den till vänster sida av fönstret och tydligt separerat den från modulerna som ligger till höger. Beroende på vilka moduler du har tillgång till kommer du att se alla eller färre av de flikar som visas här. Steg 1 är alltså inte större än detta men ger en ökad tydlighet och en lättare tillgänglighet till alla uppgifter som är knutna till din, och andra användares, användardata. Uppdateringsknappen finns tydligt knuten till respektive del.

 

I steg två (2) ändrar vi på topp menyn och och på vår sk footer, avsnittet längst ned. Vi för även in en bakgrundsbildsmöjlighet för ökad företagsanpassning av designen. Se bilden nedan som ett exempel. Du ser att menyn börjat ändra form och format.

 

 

Vår nya dash board

 

I steg tre (3) tar vi nästa steg och inför vad som brukar kallas för en dash board (instrumentpanel låter lite konstigt så vi fortsätter med svengelskan). Här kommer användarna att individuellt kunna förändra sitt innehåll och välja det som ska visas. I grunden handlar det om att förbättra möjligheten att snabbt kunna se sin status avseende mål&aktivitet men också annat som handlar om samtal och annat som är på gång. Abonnerar man på vår data-modul kan man här också fånga upp kpi-er och annat viktigt.

 

 

Även kopplingar till Galleriet förändras och nya knappar och symboler introduceras. Man kommer att kunna förändra färgteman även för dessa så att företagets hemkänsla stärks.

 

Det kommer mer

 

Det här bilderna visar bara en sammanfattning av det övergripande utseendet som du ser när du loggar in i Heartpace. Förändringarna går djupare än så förstås. Vi arbetar med att förenkla våra processer så att du t ex ska ha färre klick när du skapar olika aktiviteter i Heartpace. Vi inför fler rapportmöjligheter och annan saknad funktionalitet. Framförallt kommer vi också att lansera en stor uppdatering kring mål&aktivitet, det vi idag kallar för Alignment, där vi inför fler nivåer (t ex avdelningsnivå för mål), tidskopplade strrategiska mål, GANT-charts för rapporter om status och mycket annat.

 

 

Vi siktar på att ha allt på plats lagom till semestern så att höststarten kan gå igång med ett laddat verktyg.

 

Att förändras är inte alltid bekvämt. Ganska ofta det motsatta, det kräver en ansträngning helt enkelt. Vi har gjort allt vi kunnat för att fånga upp alla de önskemål vi fått till oss och paketerat det i det förändringsarbete som du nu successivt kommer att få ta del av. Vi lovar inte att det kommer att vara helt ”smärtfritt” alla gånger men vi lovar att verktyget kommer att ge dig mängder av nya möjligheter om du och din organisation hänger med på resan. Vi lovar också att vara lyhörda till de önskemål som vi också är säkra på kommer att dyka upp från dig och våra andra användare. Det är nämligen så vi arbetat sedan start, i nära samarbete med våra kunniga kunder som adderat mycket kunskap till vår egna HR- och tekniska kompetens.

 

Team Heartpace

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    © 2022