Tillbaks

1:1 Samtal

Hur ge resultatåterkoppling

15 Oct, 2018

Det finns flera saker att tänka på när det gäller att ge återkoppling kring prestation. Huvudsakligen handlar det om hur du ger feedback till dina medarbetare. Men även hur en medarbetare ger feedback till sin chef. Båda saker - och en del annat - är något vi tar upp i detta inlägg.

Vilka steg är viktiga när du ger feedback till en medarbetare? 

 

Det finns flera steg du behöver göra för att få din feedback och de argument du har att tas emot av dina medarbetare. Här är några viktiga saker att tänka på:

 

 • Att tajming är rätt: Tajming är viktigt när det gäller att ge feedback till en medarbetare. Helst bör du kontinuerligt hantera deras prestationer, så att du kan ge feedback på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta ger dig en möjlighet att ge konstruktiv feedback innan saker och ting accelererar och spårar ur.

 

 • Var specifik: Det är viktigt att du är specifik när du ger både positiv/negativ feedback. Detta för att dina anställda ska veta exakt vad de behöver för att förbättra sig, eller vad de redan gör bra. Vag återkoppling hjälper inte någon och kan göra dina medarbetare förvirrade.

 

 • Leverera feedback själv: Det finns inget värre för en medarbetare än att få feedback från någon som inte är deras chef. Du visar på bra ledarskap när du tar dig tid att leverera feedback personligen. Dina medarbetare kommer att vara mycket tacksamma för att du har tagit dig tid att göra detta, och det kan ge dem ökad motivation.

 

 • Glöm inte att berömma: Det är viktigt att en medarbetare får ros när den gör ett bra arbete. Det är lätt för medarbetarna att vara överbelastade med för mycket negativ feedback och aldrig få erkännande när de känner att det har fungerat bra. Låt inte detta hända, ha alltid positiv feedback i åtanke!

 

 • Erbjud lösningar: När någon får negativ feedback kan det bli besvärligt för personen ifråga. De vet nu att de inte uppfyller förväntad standard, men de vet inte riktigt vad de kan göra för att förbättra situationen och prestationen. Så se till att din feedback är konstruktiv genom att erbjuda lösningar som hjälper dina medarbetare. Ge dem idéer som kan hjälpa dem att växa, eller kanske till och med föreslå träning för att hjälpa dem att utveckla sina färdigheter och bli ännu bättre på det de gör.

 

Vilka exempel finns på positiv och negativ feedback?

Positiv och negativ feedback är båda nödvändiga, även om de skiljer sig avsevärt. Här är exempel på båda formerna av feedback:

 

Positiv: En anställd överstiger de försäljningsmål du ställt för dem, så du ber om ett möte för att få en liten pratstund. Du berättar för medarbetaren  att deras prestation har varit enastående denna vecka och att den har utmärkt sig inom varje område. Informera personen om att den verkligen har gjort ett viktigt bidrag till företaget och att du är tacksam för deras arbete. Ge personen ett handslag för att göra det ännu mer personligt och berätta för den att fortsätta det fina arbetet.

 

Negativ: En medarbetare har misslyckats med att uppfylla de mål du ställt de senaste tre veckorna, så du kallar till möte. Berätta för personen att den inte har uppfyllt de rätta målen tre veckor i rad och att det måste ändras. Prata med personen om vad som kan vara orsaken till detta, tills ni båda är överens om orsaker. Sedan ger du personen råd om hur den kan ta itu med detta och skiljs åt med en uppmuntring. 

Hur ger jag feedback till min chef?

Självklart är feedback dubbelriktad, och medarbetare borde inte dra sig för att ge chefen lite input också. Frågan är, hur görs det bäst?

 

 • Ge feedback när din chef frågar efter det, eller fråga personen om den skulle vilja ha det. Lämna inte bara feedback till din chef utan varning, det kan skada er relation.

 

 • Ge din synvinkel ansikte mot ansikte eftersom det här är det bästa sättet att få fram dina tankar och synpunkter. Det visar också på förtroende, och din chef kommer att respektera att du inte bara skickade ett mail.

 

 • Se till att ha tajming i din feedback också, ge den inte bara under mitten av dagen medan chefen är på sitt kontor. Be om ett möte med chefen efter arbetet en dag och gör det helst före en helg så att personen har tid att tänka på vad du har sagt.

 

 • Var respektfull och släpp inte lös en tirad av negativ feedback direkt till dina chefer. Om du har något negativt att säga, se till att du uttrycker det bra och förklara varför du tycker att det är någonting negativt.

 

Som du kan se finns det steg att följa när du ger feedback till medarbetare, eller när du är en anställd som ger feedback. Både positiv och negativ återkoppling har roller att spela i medmänsklig utveckling. Människor behöver veta att de gör ett bra jobb, och de behöver också förstå hur de kan förbättra sig inom vissa områden.. 

 
Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace
gdpr
SCC
  © 2022