Tillbaks
 Hur ger man sina medarbetare rätt lön och vad är egentligen rätt lön?

Lönerevision

Hur ger man sina medarbetare rätt lön och vad är egentligen rätt lön?

14 Jul, 2021

Det finns flera anledningar till att arbeta strukturerat med lönesättning. Till att börja med ökar vi möjligheten att ge våra medarbetare rätt lön. Speciellt gäller det då man har någon form av prestationsbaserad lön vilket de flesta tjänsteproducerande bolag har idag. Beroende på hur väl medarbetarna uppfyller fastställda lönekriterier kopplade till prestation, mål, värderingar eller vad det nu är som man vill mäta och följa upp, så ger det olika utfall när det kommer till lön. Det känns rättvist och bidrar också till att man uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Employer branding eller attraktiv arbetsgivare är ett slitet uttryck kan tyckas men faktum är att det idag är en avgörande framgångsfaktor för bolag. Ett gott ledarskap och ett tydligt uppdrag för mig som medarbetare, där jag vet vad som förväntas av mig med rätt förutsättningar att göra ett bra arbete, är grundläggande faktorer för det. Organisationskultur och önskvärda beteenden är andra viktiga parametrar om man vill attrahera och behålla duktiga medarbetare.

En av HR:s främsta uppgifter är att underlätta för cheferna och ge dem rätt förutsättningar i sin roll som chef och ledare. Jag hör många inom HR som tyvärr vittnar om att deras chefer inte alls känner sig bekväma när det börjar närma sig lönesamtal. Vem kommer ihåg hur det såg ut i maj och september året innan när det är dags för lönesamtal i april påföljande år? Inte jag i alla fall. Ett bra sätt att just underlätta för cheferna är att följa upp de kriterier som fastställts kontinuerligt på ett strukturerat sätt och ge en sammanställning och överblick. Vi behöver alltså en utvärderingsprocess som sträcker sig över hela året. Då är det viktigt att lönekriterierna är tydliga vilket varierar stort mellan företag.

Jag har träffat många som säger att man inte vill utvärdera sina medarbetare, att cheferna inte är bekväma med det och att man inte har den kulturen. Det kan möjligen stämma om alla alltid får samma lön, lönefördelning osv. I de flesta fall är det däremot motsägelsefullt för direkt eller indirekt måste cheferna utvärdera medarbetarnas insats i samband med lönerevisionen. Hur ska de annars fördela lön? Det här framgår när det är dags för lönesamtal då chefen och medarbetaren har olika bild av medarbetarens leverans och prestation. I avsaknad av tydliga lönekriterier skapar cheferna egna. Cheferna får ofta svårt att motivera den nya lönen och risken för löneglidning ökar. Och löneglidning kan minst sagt bli en kostsam historia.

Ett strukturerat arbetssätt för utvärdering av prestation, mål, beteenden, lönekriterier eller värderingar är de förutsättningar som behövs för att medarbetarna ska kunna få rätt lön. Här kommer lätthanterade verktyg för att följa lönekriterierna under året in i bilden. Det underlättar väsentligt för chefer och hela lönepreprocessen blir transparent och tydlig. Skaffa ett sådant, t ex en modern lösning från Heartpace ;-) För vem vill jobba på ett bolag med orättvis och ojämställd lönesättning? Inte jag i alla fall.

Läs mer om vår lösning för SMART Lönesättning genom att <klicka här>.

 

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Smart lönerevisionssystem

Vi kopplar samman prestation med lön, pension och förmåner och ger total översikt över era kostnader. Allt för att du enkelt och effektivt ska kunna genomföra en objektiv lönerevision som håller budget.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©