Tillbaks

1:1 Samtal

Hur Medkänsla Ökar Medarbetarnas Engagemang Samtidigt Som Stressen Minskas

03 Jul, 2018

Det är ingen hemlighet att stress är ett av de absolut vanligaste problemen på den moderna arbetsplatsen. Stress kan påverka din produktivitet, din motivation, dina energinivåer och din prestanda i allmänhet. Som arbetsgivare eller chef ska måste det vara ditt mål att få ut det bästa ur varje medarbetare. Att arbeta med omtanke är ett sätt som arbetsgivare kan applicera för att få i gång sin personal, men kan medkänsla vara ett mer värdefullt verktyg för ledare?

 

Hur medkänsla ökar medarbetarnas engagemang

Föreställ dig ett scenario där en anställd gör ett allvarligt fel. Hur reagerar du? Straffar du dem, gör misstaget publikt och går den hårda linjen, eller väljer du en mjukare framtoning och försöker att erbjuda ditt stöd och din förståelse? Det är naturligt att känna sig frustrerad när en kollega eller en anställd misslyckas, särskilt om det var mycket på spel, men det är klokt att överväga hur du hanterar fel och missbedömningar. Du kanske tror att du genom att straffa eller höja rösten kommer att avskräcka dem från att göra om samma misstag igen. Detta kanske är sant. Men vad blir konsekvensen av att ta det steget, och hur kan du bidra till bättre långsiktiga resultat genom att ersätta hård kärlek med medkänsla?

 

Forskning tyder på att medkänsla förbättrar medarbetarnas välbefinnande, deras prestationer och hur de interagerar, men hur ökar du medarbetarnas engagemang och produktivitet? Föreställ dig hur du skulle känna om du var förödmjukad framför dina arbetskamrater, eller din chef släppte loss aggressionerna bakom lyckta dörrar. Det skulle vara förståeligt att dra sig tillbaka, att bara tänka på situationen du just befunnit dig i och att frukta de närmaste dagarna, veckorna eller månaderna på jobbet. Tänk nu på hur du skulle känna om någon lade armen runt dig och sa att trots det misstag du gjorde skulle allt bli bra. Du skulle nog känna dig mer säker på att prata med andra, gå vidare med ditt jobb och delta i möten, och tanken att komma tillbaka till jobbet på morgonen skulle inte vara lika skrämmande. Forskningen som utförs av Jonathan Haidt från New York University menar att anställda som beundrar och ser upp till sina arbetsgivare och värderar deras vänlighet är mer benägna att vara lojala. En annan studie av författaren och professorn Adam Grant hävdar också att missnöjda medarbetare kan förlora sitt förtroende för sin arbetsgivare.

 

Du ser ofta citat relaterade till vikten av att komma igen efter misstag. Det är vanligt att vi stöter på information som handlar om att själva felet inte är det viktiga . I stället bör vi fokusera på hur vi reagerar och återhämtar oss. Som anställd är det mycket lättare att komma tillbaka upp på banan om din arbetsgivare visar förståelse och är lugnande, snarare än ilska och avvisande flörhållningssätt. Om du har blivit utskälld är det naturligt att vara osugen på att ta nya risker, även om dt handlar om enkla saker som att lägga fram idéer under ett möte. Misstag kan nagga på vårt förtroende, och detta kan ha en negativ inverkan på engagemang och interaktion och upphäva vår kreativitet och innovation.

 

Medkänsla och stress

Dr James Doty, neurokirurg och chef för Center for Compassion and Altruism Research vid Stanford University, använder sina egna erfarenheter för att hjälpa andra att bekämpa stress och skapa positiva arbetsmiljöer. Doty påminner om en incident där han kastades ut ur operationssalen och skälldes ut av en överordnad kirurg på grund av att en svettpärla föll från hans panna och förorenade platsen. Doty har sedan dess byggt upp en oerhört framgångsrik karriär, men det ögonblicket förföljer honom. Under de följande veckorna och månaderna steg hans stressnivåer; han var orolig och ifrågasatte sin egna förmåga. Doty hävdar att om situationen hade hanterats annorlunda skulle han ha svarat på ett mycket mer positivt sätt. Forskning visar att stress förvärrar rädsla och ångest och det undertrycker också förtroende och innovation. När vi känner att vi är säkra minskar stressnivåerna. Något som är ett viktigt förhållande att överväga på arbetsplatsen.

 

Hur vara mer medkännande som ledare

Forskning visar tydligt att medkänsla kan ha en positiv inverkan på arbetsförmågan och prestationen, men hur går det att vara mer medkännande? En av de mest värdefulla sakerna du kan göra som arbetsgivare eller ledare är att sätta dig i den andres situation. Hur skulle du känna om du hade gjort det misstaget, och vilken typ av tillvägagångssätt skulle gynna dig mest rent långsiktigt? Försök förstå vad som orsakade din anställd att göra felet i första hand, ta tid att prata med hen och vara den typ av chef som folk inte är rädda att närma sig om de har frågor eller problem. Främja aktiviteter som minskar stress och förbättrar välbefinnandet både inom och utanför arbetet.

 

 

Studier visar att lite medkänsla på arbetsplatsen kan leda långt. Nästa gång du befinner dig i en potentiellt svår situation med en anställd, försök att använda empati i stället för att kritisera.

Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022