Tillbaks
"Lika lön för lika arbete" är en ny europeisk jämställdhetsstrategi

Lönekartläggning

"Lika lön för lika arbete" är en ny europeisk jämställdhetsstrategi, säger ledamöterna i Europaparlamentet

04 Feb, 2020

 Jämställdhet är en av Europeiska unionens (EU) grundläggande värderingar. EU är inte bara ägnat åt att försvara denna rättighet utan också främja jämställdhet både inom medlemsstaterna och över hela världen. Samtidigt visar den stora mängden uppgifter och statistik att kvinnor, vilka utgör hälften av befolkningen, är underrepresenterade i beslutsfattande positioner inom politik och näringsliv och fortfarande tjänar i genomsnitt 16 % mindre än män i hela Europeiska unionen.

 

I början av 2020 har ledamöterna tagit ett nytt stort steg mot att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män samt uppmanat kommissionen att lägga fram en ny jämställdhetsstrategi. I den resolution som antogs den 30 januari med 493 röster för, 82 emot och 79 nedlagda röster, välkomnade parlamentet åtagandet från den nye kommissionens ordförande att den grundläggande principen för den nya europeiska jämställdhetsstrategin "lika lön för lika arbete” ska läggas fram i mars 2020.

 

Ledamöterna vill att denna strategi ska inkludera bindande bestämmelser om öppenhet kring löner och löneklyftor, likaså starka handlingsprogram för tillämpningar, tydliga mål och bättre kontrollsystem för mått på framsteg. Detta ska gälla såväl offentlig som privat sektor.

 

De kräver också att handlingsplanen för löneskillnader mellan könen ska revideras i slutet av 2020, då tydliga mål bör fastställas för medlemsstaterna med syftet att minska löneklyftan under de kommande fem åren.

 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med de bakomliggande orsakerna till löneskillnaderna mellan könen. Områden som lyfts fram där investeringar bör göras är följande:

 

  • Förskoleverksamhet och barnomsorg
  • Familjevänliga arbetsförhållanden för att säkerställa kvinnors lika deltagande på    arbetsmarknaden.
  • Lämpliga bestämmelser för äldre kvinnor, såsom högskolepoäng för vårdperioder, tillräckliga minimipensioner och efterlevandeförmåner.

 

Ledamöterna efterlyser också en utvecklingsmiljö för livslångt lärande och yrkesutbildning för kvinnor, som bör säkerställa att de har tillgång till högkvalitativa anställningar och utvecklingsmöjligheter.

 

Ledamöterna efterlyser särskilt ett ökat främjande av entreprenörskap, vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) och digital utbildning för flickor från tidig ålder,  för att bekämpa befintliga utbildningsstereotyper och göra det möjligt för kvinnor att komma in i utvecklande och välbetalda sektorer.

 

Löneklyftan mellan könen kommer inte att försvinna av egen kraft. Det är ländernas, företagens, de anställdas och individernas ansvar att förändra samhällsuppfattning och normer kring könsrelaterade löner.

 

Heartpace tillhandhåller en programvara, en Pay-modul, som gör det enklare än någonsin tidigare att identifiera, analyser och rapportera eventuella löneskillnader i organisationen.  Läs mer här. 

Team Heartpace

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo