Tillbaks

Nyheter

Ny release av Alignment

25 Sep, 2018

En ny målstyrningsnivå i form av ”Avdelning” gör entre och binder samman möjligheterna att gå från organisationens vision via strategi, avdelning och till individuella mål & aktiviteter. Hela kedjan kan knytas samman.

 

Vi inför också begreppet privata- och offentliga mål. De privata är precis som de låter sådana som organisationen inte behöver tillgång till. Det kan t ex handla om beteendemål.

 

Man skulle ju kunna tro att vi nöjer oss med dessa förändringar som är stora i sig. Vi liter oss dock inte nöjas. Först i Sverige och i Norden och frågan är om det inte gäller ett större område än så. Vi inför ett helt nytt tänk kring målstyrning. Målfilosofin OKR, Objectives and Key Results gör entré som en helt ny möjlighet hos Heartpace. Ett framgångsrecept för internationellt kända varumärken som Intel och Google men som nu letar sig in bland många andra framgångsrika organisationer.

 

Våra kunder att kunna välja att antingen arbeta mer traditionellt med balanced scorecard för målstyrning eller som alternativ välja OKR med fullständig transparens och stretchade mål.

 

OKR släpper vi ett par veckor efter uppdateringen av Alignment så det finns tid att fundera om det kan vara något för er organisation.

 

Först några ord kring vår nya release och en bekant bild.

 

 

Vi använder begreppet WORKSPACE där användaren återfinner allt som den kan ta del av rörande sin person. Där återfinns de egna målen både som privata och som sk ”Alignade”. Vi har haft svårt med översättningen av ”Aligned” och därför valt att behålla det för vår modul där man arbetar med målstyrning. Menyerna syns i bild.

 

* Image

Personliga har endast medarbetaren själv och närmsta chef tillgång till. Här återfinns mål som inte kopplats till Alignment, dvs strategi och vision. I fliken Alignade mål återfinns sådana mål som har en koppling till Alignment vilka i enlighet med OKR också blir synliga för hela organisationen. 

Den nya Alignmentmodulen släpps i två omgångar där det som hör till OKR släpps i andra releasen. 

 

Från WORKSPACE har du även tillgång till de mål som kopplats till målstyrningsprocessen. De är uppdelade mellan dina egna och de su har rätt att se som chef.

 

På nästa bild kan du ta del av de större förändringarna i vår Alignment modul. Vyn får man fram genom att klicka på Alignment i toppmenyn.

 

 

Här kan du se att vi delat upp vyn i listor men också en överskådlig statistikrapportering. Du hittar en sammanfattning av årets statistik till vänster under profilbilden och en övergripande för en filtrerad period i fältet till höger. Det är samma typ av vy om du klickar på Aktiviteter eller Individuella mål uppe i menyn. I fältet under profilkortet kan man också välja andra medarbetare, givet att man har tillgång till dessa, och se deras statistik. När man flyttar sig vidare till Avdelningar  och till Strategier så gäller samma sak, ytan under förändras och visar en sammanfattande statistik till vänster och sådan som går att filtrera i området under.

 

Vi har också infört ett sk ”right card” - ett högerkort. Det nås genom att man i listan klickar på ex ett mål så öppnas ”kortet” till höger vilket man kan se i nästa bild.

 

 

I högerkortet kan du dels få tillgång till ett mål och göra ändringar, skapa kopplingar till en högre nivå och skriva kommentarer. Du kan också väldigt enkelt lägga till aktiviteter som kopplas till målet. Funktionaliteten känns igen från vår tidigare version bara att det nu blir mycket enklare att arbeta i verktyget.

 

Som vanligt finns vi på plats med vår support om du skulle ha några frågor kring vår release. Det mesta är ganska självförklarande när man väl har vyerna framför sig. I grunden är funktionaliteten lika men snyggare och enklare. Att vi för in en ýtterligare nivå med ”Avdelning” kommer också att underlätta målstyrningen väsentligt.

 

Om du inte sedan tidigare har aktiverat ”Alignment” så se gärna till att göra det. Det är en inspiration om man ger sig i kast med att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Det skapar engagemang och i det längre perspektivet välmående medarbetare och organisationer. Fråga oss gärna om hur du kan komma igång.

 

Håll ögonen öppna för vår nästa release om OKR. Det kan vara ditt nästa stora steg i att ta stora kliv framåt.

Boka en live demo med någon hos oss så visar vi hur lätt du kan arbeta med målstyrni

Team Heartpace

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022