Tillbaks

Nyheter

OKR snart i ny release hos Heartpace

18 Jul, 2018

I Heartpace har vi redan funktionalitet för att följa aktiviteter och mål sedan länge. Det är  en struktur som påminner mycket om OKR men skiljer sig åt i sin transparens.

 

OKR-ramen skapades ursprungligen av Intel-vd'n Andy Grove som tog det med sig till Google. Det har sedan dess använts av flera ledande företag, inklusive Google, LinkedIn, Twitter och Über. I Sverige har OKR ganska nyligen tagits in på marknaden som en mycket effektiv struktur, särskilt bland start-up företag. Det har dock funnits brist på mjukvarulösningar som gör OKR-processen lätt att hantera i större organisationer. Det vill vi gärna ändra på ;)

 

Tillsammans med en av våra kunder har vi utvecklat och implementerat OKR-strukturen i Heartpace. Under hösten, efter vår slutliga testfas, kommer vi att göra funktionen tillgänglig för alla användare. Ett viktigt steg i att erbjuda alla möjligheter att arbeta med effektiv performance management och målstyrning.

OKR-ramverket syftar till att definiera företagets och teamens "mål" tillsammans med länkade och mätbara "nyckelresultat". Det tillhandahåller ett ramverk och disciplin som syftar till att säkerställa att medarbetarna arbetar tillsammans och fokuserar sina ansträngningar med mätbara bidrag. Arbetet med OKR är transparent för hela organisationen vilket avviker för hur vi idag hanterar mål & aktivitet. Syftet är att ge team möjligheten att fokusera sina insatser tillsammans.

 

Den nya funktionaliteten i Heartpace kommer att läggas till vår nuvarande Alignement-modul tillsammans med möjligheten att även välja hur man benämner varje nivå. Som ett exempel kanske du inte vill kalla det mål utan strategimål eller något annat. Då kan du enkelt byta namn och ställa in strukturen som passar din organisation. Vi kommer givetvis också att göra vår tidigare struktur tillgänglig, vilket innebär att förutom en offentlig och transparent OKR-struktur kan du ställa in en personlig som inte delas till organisationen. Det bästa av två världar.

 

I Heartpace tar vi det ett steg längre

 

Naturligtvis skulle vi inte låta nöja oss med en standardlösning. Vi vet att våra kunder kräver mer när de arbetar med Performance Management. Utan vision och strategi löper företag risken att fungera effektivt men att jobba i fel riktning. Det är därför viktigt att också erbjuda möjligheten att koppla både OKR och personliga mål&aktiviteter till fastställda strategier och visioner på företags- och avdelningsnivå. Allt detta kommer också att vara tillgängligt som ett alternativ för våra Heartpace-klienter. Våra kunder väljer själva hur långt de vill ta det.

 

Så är du intresserad av att använda en OKR-programvara?

 

Om så är fallet, är vi redo att hjälpa dig.

 

Klicka här för att titta närmare på vår OKR-tjänst och titta på vår prissättning. Och om du gillar vad du ser, glöm inte att be om en demo!

Team Heartpace

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    © 2022