Tillbaks

OKRs

Så här definierar du initiativ i OKR

21 Mar, 2019

Den här artikeln är en del i en serie där vi har diskuterat OKR (Objectives and Key Results), ett målsystem som används av bl a Google och många andra framgångsrika företag och organisationer. Hittills i denna serie har vi skrivit om:

 

 

Nu, i det femte inlägget i den här serien, är det dags att diskutera dina initiativ som du kopplar till dina OKR: dvs hur man definierar dem, hur man lägger tid på sina OKR och hur man läser av sina mätvärden och tolkar resultaten. Låt oss börja!

Värdet av initiativ

Låt oss börja med att definiera initiativ och diskutera deras värde inom din organisation. Som det definieras i Cambridge Dictionary kan ett initiativ innebära något av följande.

 

en ny plan eller process för att uppnå något eller lösa ett problem;

eller

kraften eller möjligheten att vinna en fördel.

 

När det gäller OKR, handlar det om ungefär samma sak. "Initiativ" hänvisar till de uppgifter du behöver göra för att driva framsteg på dina Key Results. Initiativ förväxlas ofta med Key Results, men de är två olika saker. Key Results är inte uppgifter utan en mätning av dina framsteg mot dina mål. Initiativ är din handlingsplan (uppgifter, projekt etc.) som du måste slutföra för att nå dina mål. Det är mycket användbart att definiera och beskriva dina initiativ som en del av OKR, eftersom det hjälper dig att inse vad exakt du behöver göra för att uppnå dina mål (O) och Key Results.

Du måste utveckla initiativ innan du kan sätta igång, vilket är att skapa en uppgiftslista eller helt enkelt en ”to-do”-lista. Medan målet är att ditt företag ska bli en resultatbaserad organisation (snarare än en uppgiftsbaserad) är sanningen ändå att det hjälper att skapa en lista över det som ska göras men obs, bara om de verkligen medför framsteg mot ditt mål.

Tänk på att du regelbundet måste vara beredd på att omdefiniera dina initiativ om du vill få ut det mesta och bästa av dem. Dina initiativ kan förändras och skiftas under hela projekttiden beroende på hur bra de faktiskt levererar mot önskat resultat, så det är viktigt att hitta en balans som fokuserar på din plan men som samtidigt är flexibel.

 

Definiera alla åtgärder som är nödvändiga i en enkel checklista

Om du ska få ut mesta möjliga av dina OKRs är det viktigt att utveckla ett system för att följa dina initiativ och en checklista anses allmänt som det enklaste sättet att uppnå detta.

Varje initiativ på din checklista ska vara mätbart, specifikt och inom din kontroll. Beroende på din bransch och din specifika roll inom branschen kan dina initiativ vara att bygga / skapa en ny produkt eller tjänst, intervjua eller anställa någon eller att driva en reklamkampanj.

Innan du lägger till en åtgärd till din checklista över initiativ, tänk noga igenom det genom att fråga dig själv dessa frågor: 

Om du kan svara på dessa frågor är det troligt att det är ett värdefullt initiativ, men om inte, måste du ompröva om det egentligen passar dina OKR. Därefter, fråga dig själv följande frågor:

 

Om du svarade ja på de tre frågorna har du förmodligen ett bra initiativ att jobba med. Du kan ha mer än ett initiativ om det finns flera aktiviteter du måste vidta för att driva dina Key Results.

 

Lägg tid på dina OKRs

OKR hjälper dig att hålla fokus, vara motiverad och målinriktad. Men hur mycket tid kommer du att behöva spendera på dina OKRs? Den goda nyheten är att det borde bara ta några minuter per vecka ur ditt schema, med enstaka personliga återkopplingar för att hålla allt på rätt spår.

För avdelningens OKRs och personliga OKRs är det viktigt att mötas och utvärdera varje kvartal. Då gör man avstämning kring kvartalet som gått och arbetar sedan med att definiera nya OKRs för kommande kvartal. Det här är den ideala tiden mellan OKR-utvärderingar eftersom det ger dig tre månader mellan varje målperiod, vilket är tillräckligt lång för att du ska kunna nå dina mål, men tillräckligt kort för att du ska kunna överblicka och hålla dig på rätt spår.

Du måste spendera några minuter varje vecka för att följa upp din status. Det kan ta mindre än tio minuter, och vi föreslår att du väljer en veckodag (kanske fredagar?) för att följa upp läget med dina OKRs. Samlas runt ett OKR möte varje vecka (en check in) och ta också individuella avstämningar. Ett OKR verktyg som Heartpaces OKR-modul är en bra ide för att följa framstegen med. Här kan du se framstegen mellan team och se till att alla arbetar mot det gemensamma målet.

 

Så här läser du av dina mätvärden och tolkar resultaten

När du använder Heartpace OKR-modul blir det enkelt att få insikt om dina framsteg. Men OKR handlar om mycket mer än bara en checklista. Det handlar om att mäta de viktigaste resultaten. Alla mätvärden du använder bör vara helt knutna till dina OKR.

Med Heartpace kan du se lättförståeliga visuella representationer av dina framsteg, och det är praktiskt och enkelt att tolka resultat.

 

Om du vill se vad vår OKR-modul har att erbjuda dig och ditt företag, klicka här för att läsa mer om produkten och prissättningen. Du kan också kontakta oss för att boka din gratis 20-dagars demo av produkten. När du börjar fokusera på resultat kommer du att bli förvånad över vad ditt företag kan åstadkomma!

 
Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022