Tillbaks

1:1 Samtal

Skippa skitsnacket

11 Jun, 2017

Det finns en metod inom coaching som kallas för To GROW. Förkortningen står för Goal, Reality, Options och Way Forward och det handlar om en bra metod för målstyrda samtal.


Tanken är att man t ex i ett medarbetarsamtal inleder med att formulera målet (GOAL), var vi vill vara, för att sedan gå över till nuläget (REALITY). Där ska man dock inte uppehålla sig så länge utan relativt snabbt bör samtalet övergå till de alternativ man har möjlighet att välja mellan (OPTION) för att nå målet för att sedan välja väg framåt (WAY FORWARD). Om man kan hålla sig till strukturen lovar vi effektfulla samtal som alla parter kommer att uppskatta.


När vi i dagligt tal kallar samtal för ‘skitsnack’ så finns det två infallsvinklar på hur vi kan tolka definitionen

  • att vi pratar om någonting som inte för agendan framåt eller
  • att vi pratar om personer som ‘gör fel eller säger fel saker

 

I GROW-metoden handlar skitsnacket om det första alternativet d v s man fastnar i ”reality”. Det här känner man lätt igen i en verksamhet där man upprätthåller alla samtal kring hur det är just nu eller i hur det har varit. På så sätt är det vanligt att man t ex genomför årliga medarbetarsamtal. De flesta frågeställningarna handlar om tiden som gått istället för att vara framåtriktad. Det är bekvämt att stanna kvar ”Reality” men det bidrar väldigt lite för någon i längden och det som kanske känns bekvämt och säkert för en stund kommer att smaka illa i det längre perspektivet. Lösningen är att inte fastna i det som har varit eftersom man kan göra väldigt lite åt det,  utan istället fokusera samtalet på nästa fas, hur kan vi åstadkomma förändring!

Den andra formen av skitsnack kallar bl a Sandahl & Partners, Jon Hasselqvist, för ”verksamhetens ogräs” vilket är en bra definition. Här börjar samtalet handla om andra i organisationen och om vad de eventuellt gjort och sagt. Det finns beteendevetenskapliga förklaringar till vårt beteende men likafullt är det förödande att hamna i det spåret. Ta gärna del av deras blogginlägg om ‘skitsnack’ och varför det lätt blir som det blir. Klicka här om du vill läsa deras blogg.

I vårt verktyg bygger du lätt upp mallar för att få effektfulla samtal. Det hjälper både chef och medarbetare att hålla sig till en röd tråd och att inte fastna i fel frågeställningar. Frågeställningarna i mallen bör med fördel vara relativt få och handlar endast till liten del om vad som har varit. Den fokuserar på vad som komma skall, vad man vill uppnå och vilka hinder man ser på vägen för att uppnå målet. Parterna måste också i de flesta fall förbereda samtalet i verktyget vilket ökar fokus.

I verktyget ‘tvingar’ man också parterna att sätta upp mål till vilka man sedan också kan koppla aktiviteter. Det kallar vi för målstyrda samtal. Tekniken kan man använda i dagliga samtal också. Då blir det ett coachande förhållningssätt. Men det är bra att strukturera de mer formella samtalen som t ex utvecklingssamtal, RAK-samtal, lönesamtal m m enligt samma modell. Då behöver du ett verktyg eftersom du i den processen också måste förhålla dig till lagstiftningen för att hantera personuppgifter (GDPR)Utan strukturell hjälp i processen av ett certifierat verktyg blir det arbetsamt och kommer inte att bidra till processen utan snarare uppfattas som ett besvärligt projekt man tvingar på medarbetarna.

MALLAR FÖR MEDARBETARSAMTAL

Team Heartpace

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022