Tillbaks

Nyheter

Social distansering, ett felaktigt begrepp.

07 Apr, 2020

Att hålla fysisk distans för att hindra smitta har vi vid det här laget förstått är det enda rätta beteendet. Det borde vara ett självklart agerande vid vilken typ av smitta som helst av den obehagligare sorten. Tänk vad mycket besvär vi skulle bespara varandra.

 

Men fysisk distansering betyder inte att vi ska distansera oss socialt. Nej, tvärtom, det är farligt. Det mår vi inte alls bra av, varken som människa, medarbetare, bolag eller organisation. Det har också blivit starka motreaktioner från olika håll och då framförallt från landets psykiatriker, psykologer och beteendevetare. Inte för inte betraktas isolering som ett av de värsta straff vi kan drabbas av.

 

Med ljusets hastighet under Coronas utbrott lärde de yngre de äldre hur man hanterar sin sociala omvärld med hjälp att digitala verktyg. Samma sak gäller för våra bolag och organisationer. Face to face virtuellt har blivit det nya inne!

 

Social distansering är fel.

 

Våra digitala möten med varandra via alla de olika kanaler som idag står till buds är att socialisera inte att distansera! Att stå två meter från varandra innebär fysisk distans, inte social distansering!

 

Heartpace insåg redan för sex år sedan vikten av att med hjälp av en plattform kunna öka graden av social interaktion och beslutsfattande på distans genom att använda ett digitalt verktyg. Sedan dess har vi utvecklat ett sådant. Kanske blir det så att resultatet av att vi just nu har ett ökat behov av att mötas i den digitala världen, innebär att vi blir duktigare på att leda möten och förankra beslut. Det kommer däremot inte utan utmaningar, för nu måste vi verkligen öva på att vara tydliga och förberedda.

 

Vi menar att rätt genomfört kan digitala möten öka den sociala närheten samtidigt som de erbjuder möjlighet till framåtriktad kommunikation och interaktion med medarbetarna på ett tidigare aldrig upplevt sätt.

 

Alltid mer social interaktion, men mindre fysisk (just nu).

 

Framtiden kan innebära ökad social interaktion trots fysiska avstånd och ändå bidra till engagemang och goda resultat! Att vi också insett värdet av god handhygien blir förhoppningsvis en bonus i framtiden.

 

Carin  Dannert

Carin Dannert

Head of Customer Operations

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022