Tillbaks

Nyheter

Söderberg & Partners - en pressrelease

08 Jan, 2018

Söderberg & Partners förvärvar performance management-företag

 

 

-        Breddar erbjudandet inom digitala tjänster för löne- och förmånshantering genom att förvärva en del av företaget Heartpace


Söderberg & Partners fortsätter sin satsning inom digitalisering av rådgivning och löpande hantering av pensioner, förmåner och löner genom förvärvet av performance management-företaget Heartpace, som är en ledande aktör inom digitalisering av målstyrning och utvärdering av medarbetare.  För Söderberg & Partners är förvärvet ett ytterligare steg i att kunna erbjuda sina kunder en komplett palett av digitaliserade tjänster inom löne- och förmånshantering.

 

-       Vi vet att väl genomförda samtal ger ökat engagemang bland medarbetarna och det i sin tur är en av de viktigaste egenskaperna för att göra företag framgångsrika. Företag som är ledande i sin bransch visar sig nästan alltid ha mer engagerade medarbetare än sina konkurrenter säger Henrik Dannert, vd och en av grundarna av Heartpace.

 

För Söderberg & Partners är förvärvet ytterligare ett steg för att bredda sitt utbud av rådgivning och stödverktyg till kunder inom området pensioner, löner och förmåner.

 

-       Heartpace har ett webbaserat system för arbetsgivare och chefer som passar in bland de tjänster vi erbjuder. Med Heartpace kommer vi kunna hjälpa företag från ax till limpa. Vi kan bistå med att utveckla en väl genomtänkt strategi, implementera den, och följa upp den. Allt för ofta fallerar en väl genomtänkt strategi i att det saknas bra verktyg för att realisera den på individnivå. Med de kompletta digitala tjänster vi nu kan erbjuda inom allt från pensioner, förmåner, performace management och löner kan vi verkligen möta våra kunders behov, säger Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef för Söderberg & Partners.

 

Förvärvet i Heartpace sker genom en aktieemission. Heartpace blir i och med förvärvet en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting och breddar kunderbjudandet till att även omfatta performance management. Affärsområdet S&P Compensation & Benefits Consulting etablerades i början av 2017 och erbjuder sedan starten konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom Pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

 

För mer information, kontakta:
Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 05

 

Henrik Dannert, VD, Heartpace

henrik.dannert@heartpace.com

Mobil: 070-660 38 20

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

 

Kundlöfte och värderingar

Målet är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Företagsfilosofin präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Kundens intressen sätts alltid först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Väl underbyggda råd gör skillnad.

Team Heartpace

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    © 2022