Tillbaks
Transparanta löner, snart lag i EU

Nyheter

Transparanta löner, snart lag i EU

12 Apr, 2022

Nu skyndar EU parlamentet för att få igenom en lag om jämställda och transparanta löner. Bolag med fler än 50 anställda måste därför genomföra en analys av lönegap mellan män och kvinnor. Anledningen är solklar. Kvinnor i EU tjänar i snitt 13 % mindre än män för likvärdigt arbete. I Sverige är motsvarande siffra knappt 5 %. Det finns flera förklaringar till varför Sverige ligger bättre till, en särskild viktig faktor är att vi har fått skjuts av lagstiftningen. Sedan 1994 har det varit lagkrav om lönekartläggning här i Sverige. De allra flesta arbetsgivare i Sverige genomför årliga lönekartläggningar som bidrar till att påverka lönestrukturer, minska skillnader och därmed öka jämställdhet. Att vara en jämställd arbetsgivare ses idag som en självklarhet.

 

Tillsammans med PeopleAnalytics har Heartpace hjälpt över 400 bolag med att bättre förstå sin egen lönestruktur, få nya insikter och därmed kunna agera på rätt områden som gör skillnad för jämställdheten. Vi ser att våra bolag minskar sina skillnader år för år och det är vi väldigt stolta över. På riktigt.

 

Vet du hur stora löneskillnaderna är i ditt bolag? Ligger ni bättre till än snittet i Sverige? Hör av dig till oss så hjälper vi er att bli en jämställdare arbetsplats!Referens:

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26532/gender-pay-gap-parliament-backs-binding-pay-transparency-measures

 

Team Heartpace

Heartpace
gdpr
SCC
    © 2022