Tillbaks

Välkommen Altor

15 Nov, 2017

"Altor Funds har tillsammans med sina rådgivare kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och St. Helier. Vi är specialiserade på att köpa och utveckla medelstora nordiska företag och vi äger idag knappt 30 företag med totalt drygt ca 60 000 anställda. I snitt har vi varit ägare för våra bolag i drygt sex år, men i flera fall betydligt längre än så. Tidsperspektivet i våra beslut går dock långt bortanför vårt ägande, vi vill bygga framgångsrika företag som är uthålliga för framtiden." www.altor.se

Team Heartpace

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    © 2022