Tillbaks

Välkommen Sveriges Arkitekter

01 Nov, 2017

"Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Vår vision: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten."

Läs mer, klicka här.

Team Heartpace

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    © 2022