Tillbaks

Performance

Vilka är nyckelfunktionerna i ett system för Performance Management?

16 Oct, 2018

Nyckeln till Performance Management är att det är något som sker kontinuerligt. Du gör inte bara en prestationsbedömning varje år, du tittar kontinuerligt på saker och bedömer mål etc. För att göra detta behöver du ett performance management-system. 

 

Dessa system är främst byggda för att analysera anställdas prestanda och ta upp eventuella problem. För att få ut det mest möjliga av ditt system är det viktigt att det har rätt egenskaper.

 

Hur du arbetar med effektiv Performance Management

 

Det mest effektiva sättet att arbeta med resultathantering är genom att implementera ett system som ger dig så mycket relevant information som möjligt utan att överbelasta dig med saker du inte behöver. Några av egenskaperna hos ett effektivt performance management-system inkluderar:

 

  • Ange klara mål: Du måste kunna ställa tydliga mål för dina anställda och kunna fastställa tidsramar för dessa mål. Detta gör att du kan kommunicera i en tvåvägsprocess med varje anställd, sätta upp målen och följa upp deras prestationer baserat på hur målen uppnås. Det är lätt för dem att se vad de måste göra, och det är ännu enklare för dig att analysera deras prestation.

 

  • Ge konstruktiv och positiv feedback: Det ska inte finnas någon "negativ" feedback i ditt performance management-system. Att berätta för någon att de gör ett dåligt jobb hjälper inte någon. I stället bör du, innan människor är klara, ge konstruktiv återkoppling genom detta system. Berätta för dem vad som är fel, och hur de kan förbättra det för att öka deras prestanda. Å andra sidan bör du också berömma anställda när de gör bra jobb och uppnår alla sina mål.

 

  • Identifiera utbildningsmöjligheter: En annan viktig funktion i ett performance management-system är att du bör identifiera eventuella utbildningsmöjligheter för dina anställda. När du analyserar deras arbetsflöde kan det bli uppenbart att någon saknar kompetens inom ett visst område, något som de kan utbilda sig för. Du flaggar för detta, kommunicerar med dem och ber dem att gå på en kurs där de kan träna och utveckla sina färdigheter. Genom att vara stödjande för dina medarbetare gör du dem bättre, och detta gagnar ditt företag i det långa loppet.

 

  • Visa hur varje anställd presterar: Naturligtvis behöver du ditt system för att skapa en tydlig bild av hur varje anställd utför sitt arbete. När du tittar på ditt system borde du kunna fokusera på en individ och tydligt se deras prestationskurva. Fördelen med detta är att det kan visa dig om någon förbättras stadigt, håller sig kvar på samma nivå eller sjunker. Därför kan du bestämma dig för de följande stegen beroende på deras prestation.

 

Vilka är teorierna relaterade till prestationsbedömning?

 

Prestationsbedömning är något annorlunda än Performance Management eftersom det vanligtvis är något som inträffar en gång varje år. Anställda granskas och betygsätts beroende på hur bra de utfört sitt arbete under de senaste 12 månaderna.

 

Det finns några teorier om prestationsbedömningar som tyder på att de inte är lika effektiva som de kan vara. Den största handlar om agenturteori och prestationsbedömningar. Teorin avser skillnader i hur två parter tycker. I det här scenariot handlar det om chefer och anställda som eventuellt har olika mål och motivationer. 

 

Det finns ett forskninginlägg som publicerades 2017 och som handlade om hur många chefer som utför bedömningsintervjuer med tankegången att deras anställda endast motiveras av sina egna ekonomiska mål snarare än de gemensamma målen för företaget. Att gå in i möten med denna negativa inställning kan leda till snedställda prestationsbetyg som inte hjälper någon.

 

Finns det mer än betyg när det kommer till Performance Management?

 

I åratal har man fastnat med den traditionella bedömningsmetoden för att lämna ut betyg till sina anställda. Men du kan definitivt se att det finns mer än bara betyg. Att ge någon ett betyg hjälper dem inte att förbättra sig, det berättar bara för dem att de gör ett bra jobb, ett dåligt jobb eller ett mediokert jobb. 

 

Med performance management-system handlar det om att analysera deras prestanda, se till att medarbetarna motiveras av gemensamma mål och hjälpa dina anställda att utvecklas genom att ge faktisk feedback.

 

Framtidens Performance Management är definitivt fokuserad mer på arbetstagarutveckling snarare än denna besatthet med betyg. Det är därför viktigt att du har ett performance management-system som innehåller de viktigaste funktionerna som nämnts i den här artikeln

 

 Om du har verktygen för att korrekt bedöma dina anställda, kommer det att gynna både ditt företag och ditt team på lång sikt.

 
Henrik Dannert

Henrik Dannert

CEO

Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo