Hjälp medarbetarna med fokus, motivation och målinriktning

OKR skapar ett transparent arbetsflöde som delas mellan olika team. Ger fokus på gemensamma mål.

Gratis 20-dagars testperiod - Lätt att börja - Personlig demo

Definiera mätbara
Key Results

Utan mätbarhet har du inga riktiga mål. Använd Key Results och följ framstegen

Skapa ambitiösa
mål

OKRs gör att team fokuserar på utmaningar vilket leder till större framgång

"Keep your team on
the same page"

Alla kommer att arbeta med med företagets prioriteringar och gemensam riktning

Skapa tydligt
målarbete

Koppla samman företags-, avdelnings- och individuella -OKRs

OKRs Management för företag i utveckling

OKR verktyg på ett enkelt vis

Välformulerade OKRs kan användas som ett ledarskapsverktyg för att skapa motivation och engagemang.

Vision

Dela visionen och säkerställ att alla medarbetare har förstått och tagit till sig målbilden

Företagsstrategier

Lägg till företagets strategier och säkerställ att alla känner till den gemensamma riktningen.
Vision

Avdelnings OKR

Skapa OKRs for varje avdelning och dra samman era team. Deras arbete kan på så sätt kopplas mot en gemensam målbild.

Personliga OKRs

Medarbetarna sätter ambitiösa och utmanande OKRs. Varje OKR definieras med Key Results. Det blir ditt nästa steg till medarbetarengagemang.
Avdelnings OKR
Heartpace logo

© 2022

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo