Tillbaka till historiklistan
 

Nacka kommun ville skapa bättre förutsättningar för mål- & utvecklingssamtal med tydliga kopplingar till organisationens mål. Samarbetet med Heartpace inleddes i augusti 2018.

">

Industry:

Kommun

Plats:

Nacka

 

Nacka kommun ville skapa bättre förutsättningar för mål- & utvecklingssamtal med tydliga kopplingar till organisationens mål. Samarbetet med Heartpace inleddes i augusti 2018.

Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare. I stadshuset arbetar ungefär 850 personer och Nacka blev tidigare i år utsedd till en av tre superkommuner 2018 av tidningen Dagens Samhälle. Kommunen har nyligen valt att använda Heartpace som ett stöd i verksamhetens HR-arbete.

 

- Det har funnits många olika mallar för medarbetarsamtal i kommunen och med Heartpace skapas nu förutsättningarna för att få en mer gemensam struktur för samtalen. Det gör att vi kan säkerställa att alla uppfyller arbetsmiljölagstiftningen och att alla medarbetare har tydliga uppdrag och mål, säger Linda Boström Melander, Enhetschef för personalenheten på Nacka kommun.

 

Inför ett samtal förbereder både chef och medarbetare sig genom att fylla i den mall som tagits fram för kommunens mål- & utvecklingssamtal. 

- Bra samtal sker i dialog och när man uppmanas att förbereda sig så ökar man förutsättningarna för att få en bra kvalitet i samtalet., säger Cecilia Horneman, HR-specialist.

 

Det har också funnits en ambition att skifta fokus till att skapa än tydligare individuella mål och struktur för uppföljning av dem. Heartpace erbjuder möjligheten att även skapa kopplingen visuellt mellan de individuella målen, enhetens mål och kommunens mål.

 

- Det är viktigt att varje medarbetare ser sin del i helheten, att man förstår sina egna mål och sin del i sammanhanget. Det skapar stolthet och driver motivation och engagemang. Det handlar delvis om att utveckla ett nytt arbetssätt och där har verktyget hjälpt oss, säger Cecilia Horneman.

 

Kommunen rekommenderar chefer att ha mål- & utvecklingssamtal minst en gång om året med kontinuerliga uppföljningar av det man kommit överens om.

 

- Verktyget möjliggör uppföljning på ett bra sätt och tydliggör vilket stöd medarbetaren behöver. Man sätter upp mål med deadlines och får en påminnelse när en deadline passerat. Att påminnelserna kring deadlines och mål ligger inbyggda i verktyget gör att det arbetet blir levande, fortsätter hon.

 

Enkäter och utvärderingar tar pulsen på verksamheten

 

För en komplex organisation med många medarbetare på olika enheter kan det vara bra att ha ett enkelt verktyg för att samla in information i olika sammanhang och syften. Genom Heartpace skapas möjligheten för Nacka kommun att kunna skicka ut enklare enkäter till sina medarbetare.

 

- Vi har planer på att arbeta med enkäter via Heartpace framöver. De kan vara bra när man behöver göra en temperaturmätning, utvärdera ett projekt eller göra en enkät som exempelvis bara riktar sig till nyanställda. Enkäterna möjliggör informationsinsamling på ett strukturerat sätt. Om vi blir snabbare med att utvärdera så tror jag att vi kan bli mer effektiva och sätta in åtgärder snabbt när något inte fungerar, säger Linda Boström Melander.

 

Synliggör kompetens

 

Att Heartpace möjliggör att varje medarbetare kan lista sin kompetens synlig för alla hoppas man ska få flera positiva effekter för verksamheten.

 

- Vi kommer förhoppningsvis att börja jobba med den funktionen snart och tror att det kommer leda till bättre möjligheter att hitta varandras kompetens för att skapa bra samarbeten i olika projekt, att vi vet vilken kompetens som finns inom verksamheten och var vi kan hitta den, säger Linda Kaitfors, HR-strateg.

 

 

  

- Den funktionen kommer också att hjälpa oss att se hur vi behöver jobba framåt med rekrytering och var vi behöver stärka upp vår kompetens, tillägger Cecilia Horneman.

 

Kommunen kommer inom kort att utveckla verktyget och ansluta fler funktioner.

 

- Många har utvecklingssamtalen under hösten och därför prioriterade vi att komma igång med den delen först. Sedan ska vi arbeta med att koppla de individuella målen till organisationens och komma igång med enkät- och kompetensfunktionerna. I vårt befintliga avtal finns goda utvecklingsmöjligheter, säger Linda Boström Melander.

 

 

Ref: Nacka Kommun, Linda Kaitfors,  Linda Boström Melander,  Cecilia Horneman

Har du frågor?

Kontakta oss