Tillbaka till historiklistan

Industry:

It consultants

Plats:

Sverige - HQ i Stockholm

Implema är ett konsultbolag som implementerar affärssystem med drygt 120 anställda och kontor i Stockholm och på tio andra orter i Sverige. Att attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna är avgörande i en bransch med kompetensbrist. Där spelar utvecklingsmöjligheter, regelbunden uppföljning och feedback en viktig roll. Möt Implemas VD, Jörgen Aronsson.

Vilka utmaningar står er verksamhet inför i dagsläget?

Vi som jobbar här är till största delen civilekonomer, civilingenjörer och systemutvecklare. Vi verkar i en åldrande bransch och branschen har en hög genomsnittsålder för tillfället. Vi behöver locka till oss nästa generation. En av våra största utmaningar just nu är att hitta rätt kompetens och föryngra oss. Då blir det viktigt att kunna erbjuda en stimulerande miljö för att kunna vara med och slåss om arbetskraften.

 

Hur arbetar ni för att skapa den miljön?

Vi vill säkerställa att medarbetaren alltid ska ha möjlighet att gå in i nya roller eller utvecklas inom det man gör. Där blir feedback väldigt viktigt. I synnerhet ambitiösa medarbetare i början av sin karriär suktar efter det, de vill veta vad de behöver bli bättre på och vad som krävs för att komma framåt. En framgångsrik medarbetare måste veta vart företaget är på väg och vad det innebär för en själv. Att få människor att må bra och utvecklas och att hela tiden hitta nya medarbetare är nödvändigt för att vi ska lyckas.

 

Varför har ni valt att arbeta med Heartpace?

Vi hade tidigare våra utvecklingssamtal i Word. Det blev både svårt att se till att de verkligen genomfördes och svårt att följa upp vad som sagts. Vi behövde få en tydlig struktur, ha bättre kontroll på processerna och bättre möjligheter att följa upp utfallet.

 

Vilka tjänster använder ni?

Vi använder oss av utvärdering i tre steg. Vi gör en 360-utvärdering där den enskilda medarbetaren får feedback från kollegor och chefer. Sedan följer ett årligt medarbetarsamtal baserat på den informationen samt frågor som både chef och medarbetare förberett svar på. Därefter har vi rak-samtal för att följa upp medarbetarsamtalet.

 

Vilka positiva effekter ser ni av samtalsupplägget?

Det bästa är att man får en kvalitet i förberedelserna, samtalet och uppföljningen. Det blir ett mycket bättre samtal när båda parter har förberett sig genom att svara på frågor i förväg. Gemensamt sätter man sedan mål som leder till utveckling. För chefer ger 360-utvärderingen också en väldigt bra möjlighet att få feedback. Det viktigaste är att ge individen möjlighet till utveckling. Det avgör om man stannar på ett företag.

 

Vilka utmaningar finns inom branschen?

Vi har en snabb utveckling inom branschen och behöver jobba agilt. Vi befinner oss i en föränderlig värld och behöver HR-processer som stöttar oss i det. En annan utmaning är vidareutbildning. Vi blir äldre och arbetslivet förändras snabbare. Det vi lär oss kommer inte att hålla hela arbetslivet. Vi kommer att få helt andra krav på ständigt lärande och utveckling i framtiden. För oss innebär det förmodligen att vi kommer att behöva en snabbare och mer regelbunden form av reflektion, utvärdering och samtal.

 

Hur planerar ni att arbeta med Heartpace i framtiden?

Att jobba utifrån årsmål blir ibland svårt för oss. Det är för långsiktigt och uppföljningen sker för sällan. Därför tittar vi på att ha samtal oftare än vad vi har idag. Två gånger per år är nog nästa steg för oss, tillsammans med mindre omfattande utvärderingar kopplade till uppdragen. Stanna upp, reflektera, ta nya tag. Dessutom kommer vi att inkludera kunden i 360-utvärderingen. Det är ju i första hand kunden och inte chefen som vet hur samarbetet fungerat. Dessutom kommer Heartpace fortsätta hjälpa oss med resurs- och kompetensförstärkning i våra HR-processer. Vi behöver en flexibilitet för varje uppdrag och det får vi genom vårt samarbete med Heartpace.

 

Har du frågor?

Kontakta oss