Tillbaka till historiklistan

Industry:

Mobile Gaming

Plats:

Stockholm - Brighton

MAG Interactive är ett företag med drygt 80 anställda och kontor i Stockholm och Brighton som utvecklar mobilspel. Här arbetar framför allt programmerare och designer, men också ekonomer och marknadsförare. I en organisation utan chefer får verktyg för medarbetarsamtal och feedback en central roll. Möt Ida Wate, HR Manager hos MAG Interactive.

 

Varför har ni valt att arbeta med Heartpace?

Vi bestämde oss 2014 för att förändra vår verksamhetsstruktur. Vi tog bort alla chefer. Anledningen till det var att vi hoppades att det skulle främja kreativitet, engagemang och få positiva effekter för hela verksamheten om alla känner att de är likvärdigt ansvariga. På det sättet har vi lyckats skapa ett starkare ’vi’ på företaget. Fler personer har fått komma fram och bli mer delaktiga och vi har en starkare gemenskap här nu. Det har varit en utmaning, det ska man vara ärlig med, men vinsterna är stora.

 

Vilka utmaningar har det inneburit?

En organisation utan chefer måste ha ett väl utvecklat system för att få in medarbetarsamtal och feedback på ett bra sätt. Tydlig och tillräcklig kommunikation har varit en utmaning, och där spelar Heartpace en viktig roll.

 

Vilka tjänster använder ni?

Eftersom vi inte har chefer som följer upp provanställningen har vi en utvärdering i Heartpace två gånger under provanställningen. Den baseras på feedback från de närmaste kollegorna och medarbetarens egen utvärdering av sitt arbete. När man sedan går över till en fast anställning har vi medarbetarsamtal två gånger per år. Enkäter används som en del av medarbetarsamtalet. Medarbetarens egen utvärdering jämförs med den utvärdering som kollegorna gjort.

 

Vad är styrkan i det systemet?

Det ger en möjlighet att jämföra. Har jag samma uppfattning som mina kollegor? Mina kollegor kanske ser mig som bättre på vissa saker än vad jag själv gör. Samtidigt ger det en möjlighet att utvecklas inom sådant som man inte själv ser. Det handlar både om den individuella prestationen i nuläget och om saker som man vill utveckla i framtiden. Det handlar lika mycket om att få stöd att utvecklas som det handlar om att utvärderas.

 

Hur arbetar ni med medarbetarenkäter?

Vi gör en större medarbetarundersökning en gång per år samt några fler mindre undersökningar. Det gör vi för att lägga den strategiska planen för året. Vad behöver vi bli bättre på och vad kan vi fira att vi lyckats med? Vi strävar ju efter att hela tiden utvecklas och vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt.

 

Ni har nyligen gjort ett omfattande jämställdhetsarbete, berätta!

Vi har precis genomfört en lång satsning på jämställdhetsfrågor där medarbetarundersökningar haft en viktig roll. Genom dem har vi kunnat få genuin, ärlig och anonym feedback kring vad som fungerar och vad som behöver förändras. Den informationen, som man får svart på vitt genom enkäten, har varit väldigt värdefull för oss. Med det arbetet hoppas vi såklart att behålla och utöka trivseln och vara en så bra arbetsgivare som möjligt.

 

Vilka fördelar ser du med att arbeta med Heartpace?

Vi letade ganska länge efter ett verktyg som var flexibelt och kunde anpassas efter oss. Heartpace är flexibelt, vi kan förändra och bygga mallar efter våra behov och enkelt anpassa verktyget efter vår verksamhet. I och med GDPR behöver vi också en plats för att dokumentera samtal. Vi skulle vi inte ha fått göra som tidigare, att ha information om enskilda medarbetare i textdokument exempelvis. I Heartpace samlar vi data på ett sätt som är tillåtet. Medarbetaren ser allt som skrivs, inget är hemligt och man delar världsbild. Det är ytterligare en vinst.

 

Vilka utmaningar står du inför?

En av utmaningarna för mig i vår chefslösa struktur är att hålla utvärderingarna och medarbetarsamtalen relevanta. Att hålla samtalen korta utan att de blir innehållslösa är en utmaning, och där är strukturen i Heartpace till stor hjälp. Samtalsmodulen kommer vi nog att börja använda mer eftersom vi tittar på att eventuellt ha kortare samtal oftare i framtiden.

Har du frågor?

Kontakta oss