Tillbaka till historiklistan

Industry:

Djursjukvård

Plats:

Stockholm

Evidensia bildades 2012 när fyra svenska djursjukhus gick samman. Idag har man 60 verksamheter som bedriver sjukvård för häst och smådjur i Sverige. För ett bolag som växer genom förvärv är det viktigt att skapa en känsla av gemenskap. Möt Pia Madsen, HR Chef för Evidensia Sverige.

Berätta om er verksamhet!

Evidensia djursjukvård finns i åtta länder och startades i Sverige 2012 när fyra djursjukhus gick samman. Sedan dess har vi expanderat och idag har vi 60 verksamheter i Sverige, allt från små mottagningar med bara två medarbetare till stora, avancerade djursjukhus med fler än 160 medarbetare. Totalt har vi ungefär 1400 medarbetare i Sverige.

 

 

Vilka utmaningar står ni inför?

 

Eftersom vi växer genom förvärv har vi ett behov av att hitta en process som sammansvetsar oss som bolag. Vi behöver få 60 geografiskt utspridda enheter att kännas som en. Allt från att byta arbetskläder och logga till att förändra de dagliga rutinerna, de trygga sakerna i vardagen, kan upplevas som jobbigt när verksamheten köps upp. Samtidigt vill vi att de individuella klinikerna som vi förvärvar ska känna att vi behåller och implementerar det som just de gör bra.

 

Vilka HR-utmaningar står branschen inför?

 

Kompetensbrist är ett stort problem. I viss mån är det brist på veterinärer, men framför allt är det svårt att hitta legitimerade djursjukskötare. Det är en stor utmaning. Därför är det viktigt för oss att våra medarbetare trivs så att de rekommenderar andra att söka sig hit. Våra medarbetare är de bästa ambassadörerna.

 

 

Ni har precis börjat arbeta med Heartpace, varför?

 

Vi började arbeta med Draftit som tipsade om Heartpace. Draftit är en digital chefs- och personalhandbok, en medarbetarguide. Draftit är uppslagsboken och Heartpace är verktyget för att utföra det man vill åstadkomma. Förra året genomförde vi ett stort arbete med att ta fram kärnvärden som ska genomsyra alla våra verksamheter. Genom Heartpace kan vi säkerställa att våra kärnvärden blir en del av medarbetarsamtalet och att vi får in formuleringarna kring både mjuka och hårda värden i samtalen, oavsett vilken av våra kliniker man arbetar på.

 

Hur arbetar ni med medarbetarsamtal?

 

En viktig del i att ha nöjda medarbetare är ju att ge människor möjlighet att utvecklas, därför har vi stort fokus på mål och måluppfyllelse. Vi genomför ett medarbetarsamtal och minst två uppföljningar av det samtalet varje år. Vi vill hitta beröringspunkterna mellan företagets strategi och den individuella medarbetarens utveckling och mål. Samtalen ger en bra möjlighet för medarbetaren att identifiera sina mål, planera sin egen utveckling och arbeta aktivt för att nå dit med verksamhetens affärsplan som grund. Det är viktigt för oss att vi lyckas kommunicera vår affärsplan till alla medarbetare och att de är medvetna om hur deras individuella mål är kopplade till den.

 

 

Vilken roll har Heartpace i det arbetet?

I den här processen är Heartpace verktyget som gör att det blir likadant överallt, allt vi har en transparens och visar tydligt vart vi är påväg. Heartpace säkerställer att vi pratar om samma saker på alla våra kliniker och sjukhus. Vi får också en bättre struktur på utvärderingen, kan koppla frågorna i samtalsmodulen till verksamhetens mål, och på så sätt säkerställa att medarbetarens individuella mål och verksamhetens mål stämmer överens. Det säger alla verksamheter att de vill, men genom Heartpace kan vi säkerställa att vi verkligen lever upp till det.

 

Vilka andra fördelar har du hunnit upptäcka?

Det är enkelt att använda för både chef och medarbetare. Som HR-chef är det lätt att göra misstaget att välja ett väldigt avancerat program som sedan blir så tidskrävande att man inte har möjlighet att arbeta med det. Att både chef och medarbetare förbereder sig innan samtalen ger bra kvalitet. Sedan sparas allt i verktyget, så att det inte finns några tveksamheter kring vad man pratat om och vad man kommit överens om, och att man har en gemensam vision framåt. När man byter chef är det enkelt för den nya chefen att ta del av vad man kommit överens om och vilka löften som getts.

 

 

Kan ni tänka er att använda fler tjänster från Heartpace i framtiden?

 

Nu har vi precis börjat med utvecklingssamtal, men på sikt kan vi absolut tänka oss att använda fler moduler. Heartpace är den stabila bokhyllan som jag kan fylla med det jag vill, till skillnad från att exempelvis köpa en färdig undersökning där jag inte kan påverka frågorna. Heartpace utgör ryggraden i vårt HR-arbete, utan att begränsa oss. 

Har du frågor?

Kontakta oss