Anders Jacobson
Anders Jacobson
VD på Aratron

"Vi ser Heartpace mer som en samarbetspartner än ett verktyg."

En stor fördel med Heartpace är att förberedelserna inför medarbetarsamtalen har en central roll.Det gör att inte bara cheferna utan också medarbetarna kommer väl förberedda. För oss har verktyget även inneburit att vi ändrat sättet att se på medarbetarsamtal och min magkänsla är att vi uppfyller våra mål bättre nu

Jörgen Aronsson
Jörgen Aronsson
VD på Implema

"En helt ny struktur, tydlighet och transparens i våra utvecklingssamtal!"

Tack vare Heartpace verktyg har vi kunnat säkerställa att utvecklingssamtalen faktiskt genomförs, att samtalen håller bättre kvalitet och att det blir bättre uppföljning. Vi har fått en helt annan struktur, tydlighet och transparens i våra utvecklingssamtal.

Rebecca Styf
Rebecca Styf
HR-chef på Hypergene

"Att Heartpace är ett medarbetardrivet verktyg tilltalar både mig och mina kollegor."

Vi har väldigt målmedvetna medarbetare och chefer och performance management är viktigt för oss. Med Heartpace är det enkelt att genomföra samtal och lägga in både mål och aktiviteter som sedan följs upp. Verktyget är medarbetardrivet och tilltalar både mig och mina kollegor. Det passar oss jättebra.

Peter Söderberg
Peter Söderberg
VD på Chiffer

"Heartpace är ett optimalt verktyg för performance management."

Jag har använt mig av Heartpace i flera år nu och jag kan bara säga att det var ett bra beslut. Dessutom är det prisvärt, snudd på billigt. Jag kan varmt rekommendera verktyget om du värdesätter dina medarbetare och samtalen med dem. Ett optimalt verktyg för performance management.

Malin Lundstedt
Malin Lundstedt
COO på Filmstaden

Ett effektivt verktyg för SF Bio

Filmstaden (SF Bio) startade upp samarbete med Heartpace i slutet av 2015. Vi använder Heartpace för att få samsyn i hanteringen av medarbetarsamtal primärt och skapa ett uniformt verktyg för bedömning av prestation och utveckling framåt.

Terje Andreassen
Terje Andreassen
CEO på WebHelp

Vi vill se och bekräfta medarbetare.

Våra ledare har uppföljningssamtal med alla medarbetare, antingen på vecko-, månadsbasis eller per kvartal. För att säkerställa ett bra flöde och att målen, och att vår värdegrund uppfylls, blir ett system som Heartpace ett viktigt verktyg.

Elisabet Elfström
Elisabet Elfström
Vice Förbundsdirektör

Vi har använt Heartpace i många år. För oss på Sveriges Arkitekter är det viktigt att hålla individuella utvecklingssamtal regelbundet och att genomföra olika medarbetarundersökningar under året. Heartpace är enkelt att använda för såväl chefer som medarbetare och bidrar till transparens och ger det stöd som vi behöver på ett mycket bra sätt.

Vi har använt Heartpace i många år. För oss på Sveriges Arkitekter är det viktigt att hålla individuella utvecklingssamtal regelbundet och att genomföra olika medarbetarundersökningar under året. Heartpace är enkelt att använda för såväl chefer som medarbetare och bidrar till transparens och ger det stöd som vi behöver på ett mycket bra sätt.

Josefin Blanck
Josefin Blanck
Payroll Manager at Fortnox

Vi genomförde vår lönerevision i Heartpace och det var mycket en mycket smidig process. Det underlättade rent administrativt och besparade oss mycket tid. Cheferna upplevde att det var enkelt att revidera sina medarbetare samt att det var lätt att följa en attestordning.

Lisa Bogren
Lisa Bogren

Våra utvecklings- och lönesamtal har fått en helt annan kvalité nu när vi använder Hearppace. Alla får i lugn och ro möjligheten att förbereda sig inför samtalet som i sin tur får ett bättre ”flyt”. Vi utvärderar och uppdaterar mallarna kontinuerligt för att hitta en bra styrning och nivå. 

Sabine Wigertz
Sabine Wigertz
HR manager

Vi valde Heartpace för helhetslösningen som systemet erbjuder med många bra moduler som vi kommer ha stor nytta av. Systemet känns professionellt med färdiga mallar både för samtal och enkäter. Men även att det är enkelt att lägga upp egna mallar baserat på verksamhetens behov.

Vi tror att det kommer bidra till en högre kvalitet i våra HR processer och ett bra verktyg för performance management.

Vi valde Heartpace för helhetslösningen som systemet erbjuder med många bra moduler som vi kommer ha stor nytta av. Systemet känns professionellt med färdiga mallar både för samtal och enkäter. Men även att det är enkelt att lägga upp egna mallar baserat på verksamhetens behov.

Vi tror att det kommer bidra till en högre kvalitet i våra HR processer och ett bra verktyg för performance management.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    © 2022