Gesprekken & HR cyclus

Wil je een volledige verzameling hebben van de beste templates voor verschillende gesprekken in de HR-cyclus? Onze gebruiksklare formulieren voor gesprekken, evaluaties en enquêtes zijn direct te gebruiken in Heartpace en tegelijkertijd volledig aan te passen naar eigen wens.

Library

Zoek in onze collectie van templates:

Al onze templates zijn gemaakt en goedgekeurd door HR professionals. Deze templates worden al gebruikt door honderden bedrijven die geven om duurzaamheid, zowel in leadership, werkomgeving als inzetbaarheid en engagement. Je kunt werken met onze bestaande templates of zelf templates aanmaken en customizen zodat ze passen bij de behoeftes van jouw bedrijf.

360 Graden Feedback Templates

Maak de voorbereidingen voor je 360 graden feedback gemakkelijker. Met Heartpace 360 Graden Evaluatie kun je kant-en-klare templates gebruiken, bestaande templates customizen, of je eigen templates maken. Onze 360 graden feedback tool zorgt voor een soepel en transparant feedback proces waarmee je inzicht krijg in de werkzaamheden van werknemers vanuit verschillende perspectieven.

Voortgangsgesprek Templates

Door het voeren van een voortgangsgesprek maak je een plan voor de toekomst van de werknemer. Het verkrijgen van een tussentijds beeld van de werknemer is belangrijk voor het hebben van een effectieve toekomstvisie. Met onze templates voor POP-gesprekken, coachingsgesprekken en planningsgesprekken kun je je werknemers ondersteunen bij alle soorten voortgang die zij doormaken.

Evaluatiegesprek Templates

Een evaluatiegesprek is een moment om eens na te gaan wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Dit kan over een werknemer gaan, maar ook naar aanleiding van een project of belangrijke gebeurtenis. Ook kunnen evaluaties op verschillende momenten in een looptijd plaatsvinden. Voor al deze verschillende type evaluaties bestaan er templates die helpen bij het structureren van dit soms lastige proces. Binnen Heartpace bieden we formulieren aan voor (tussentijdse) evaluaties van projecten, managers en werknemers. Ook heb je een aantal enquêteformulieren tot je beschikking die je kunt gebruiken voor de evaluatie van het werkklimaat.

Functioneringsgesprek Templates

Ook wel beoordelingsgesprek genoemd, een functioneringsgesprek is het meest voorkomende type gesprek wat in organisaties wordt gevoerd. Deze gesprekken vinden vaak 1-2 keer per jaar plaats en omvatten de algemene prestaties en ontwikkelingen van individuele werknemers. Omdat functioneringsgesprekken al lang bestaan, lijkt het voor de hand liggend hoe deze gesprekken het best worden gevoerd. Echter blijkt vaak dat dit nog niet zo simpel als het lijkt. Met gebruik van de templates van Heartpace zorg je dat je op de meest efficiënte, gestructureerde manier beoordelingsgesprekken en jaargesprekken kunt voeren en dat er uit deze gesprekken echt een resultaat komt.

WIL JE EEN VAN ONZE TEMPLATES GEBRUIKEN?

Heartpace logo

© 2023

Soderberg & partners logo
Stockholms Handelskammare
Compliant GDPR logo
Hyper Island logo